SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" - OGŁOSZENIA

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] następna ›  
Liczba ogłoszeń:78

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie robót ogólnobudowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2016-09-29

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót, polegających na wykonaniu docieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 10 w Łaziskach Górnych...


Przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2016-09-16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 10 w Łaziskach Górnych:...


PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2016-07-01

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót polegających na zabudowie 5 stacji wymienników dla celów c.o. wraz z dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania po zmianie sposobu zasilania w ciepło, w budynkach przy ul. Energetyków 2,4,6,8,10 w Łaziskach Górnych:...


Aktualizacja składu Rady Nadzorczej

InformacjaOGŁOSZENIE
Data publikacji2016-06-24

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Razem" informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 23.06.2016r. ponownie wybrano Przewodniczącego, Sekretarza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Razem" na lata 2016 - 2018. Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:...


PRZETARG NIEOGRANICZONY - komplet dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla przeprowadzenia termomodernizacji budynków mieszkalnych

InformacjaPRZETARG
Data publikacji2016-05-31

Przedmiotem zamówienia jest komplet dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla przeprowadzenia termomodernizacji budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące tematy:...


[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] następna ›  
Do góry

INFORMACJE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAZEM"
ul. Pstrowskiego 4
43-170 Łaziska Górne

NIP: 635-000-01-04

Regon: 271570730

KRS: 0000046815

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 700 - 1600
Wtorek: 800 - 1700
Środa: 700 - 1500
(dzień wewnętrzny - biura nieczynne dla petentów)
Czwartek: 700 - 1500
Piątek: 700 - 1300

KASA CZYNNA

Wtorek*:  830 - 1530
Piątek:  800 - 1200
*przerwa (wtorek): 1200 - 1230

GODZINY PRZYJĘĆ

Przewodniczący RN
Kamil Hutyra
Pierwszy Wtorek miesiąca: 1400 - 1600 (należy zapisać się w sekretariacie)

Dyrektor, Prezes Zarządu
mgr inż. Remigiusz Nowak
Wtorek: 1200 - 1400

Z-ca Dyrektora ds. technicznych
mgr inż. Tomasz Przybyła
Czwartek: 1200 - 1400

UWAGA do przyjęć petentów»

TELEFONY

Sekretariat:
(32) 738-98-25
Fax (32) 738-99-33

Dział Księgowości:
(32) 738-97-38

Dział Administracji (zgłaszanie awarii):
(32) 738-97-92
Zgłaszanie po godz. 1500 »

Dział Techniczny:
(32) 738-99-55

Dział Opłat Mieszkaniowych:
(32) 738-97-69

e-mail:
smrazem@onet.pl